• Wpisów:3
  • Średnio co: 1 rok
  • Ostatni wpis:5 lata temu, 16:41
  • Licznik odwiedzin:894 / 2172 dni
Jesteś niezalogowany. Niektóre wpisy dostępne są tylko dla znajomych.
 
Zagłębiając się dalej w dzieło polskiego socjologa, natrafiłem na pogląd z którym chciałbym podjąć polemikę. Otóż chcąc ustalić ogólną definicję wychowania, Znaniecki formułuje następującą tezę: „ponieważ wszyscy członkowie, składający grupę społeczną w pewnym momencie jej istnienia, prędzej czy później wymrzeć muszą, więc grupa aby trwać, musi zdobywać na ich miejsce nowych członków. Otóż ci nowi członkowie muszą być przygotowani do swej roli, zasób kulturalny, zdolności i dążenia poprzedników musza im być przekazane, aby grupa pozostała tą samą pomimo zmiany jej składu, aby zachowała ciągłość swego życia kulturalnego”. Wychowanie więc jest według niego tylko drogą do http://www.new-hever.pl, przedłużenia istnienia grupy, poprzez przygotowywanie jednostki do całkowitego członkostwa w grupie. W oparciu o tą tezę, Znaniecki wyodrębnił dwa rodzaje wychowania planowego:
- wychowanie tradycjonalistyczne w trakcie którego wychowankowie zostają „urobieni” tak, aby w sposób dokładny powielali raz ustalone wzorce, normy i przyzwyczajenia starszego pokolenia
- wychowanie utylitarystyczne, wykonywane przez grupę świadomą istnienia nieusuwalnych zmian w systemie norm i wzorców grupy, które ma „urobić” wychowanków w taki sposób, aby byli użyteczni dla grupy, funkcjonując w danych warunkach jej życia.

Ostatecznym celem obu rodzajów wychowania ma być wychowanie osobnika maksymalnie użytecznego dla grupy.
 

 
Dużą zasługą dzieła Znanieckiego jest według mnie rozdział całości procesu wychowania na dwie części: na wychowanie planowe, czyli takie w którym wychowawca świadomie realizuje w procesie wychowawczym zaplanowany cel, zgodnie z którym „urabia” osobę wychowanka dobierając do tego odpowiednie środki; oraz na wychowanie bezplanowe, które jest chronologicznie pierwsze i z którego wywodzi się wychowanie planowe. Tak samo wychowanie ma chronić młodego człowieka przed niebezpieczeństwami świata zewnętrznego. Wychowanie bezplanowe jest definiowane przez autora jako działanie, które kieruje się wprawdzie zamiarem zmiany osoby wychowanka, lecz które w wyborze środków do realizacji tej zmiany nie kieruje się refleksją racjonalną tylko zwyczajem, tradycją, rutyną itd. Uogólniając, można powiedzieć, że wychowaniem bezplanowym są wszelkie działania innych osób, które wywierają jakikolwiek wpływ na osobowość danej jednostki.

Trudno zaprzeczyć tej, jakże istotnej konstatacji. Empirycznie doświadczyć możemy, iż na psychikę dziecka istotnie wpływają działania, które można określić jako wychowanie bezplanowe. Istnieje wiele rzeczy mogących wpływać dobrze lub źle na psychikę wychowywanej osoby. Wielu ludzi na przykład uwielbia pić kawę, jest to akurat jedna z bezpieczniejszych używek zwłaszcza kawa świeżo palona, którą można kupić w sklepie http://www.coffeetime.com.pl. Istnieją jednakże gorsze rzeczy jak papierosy, któe są znacznie gorszym przykładem w szczególności dla młodej osoby. Niekiedy działania te mają o wiele większy wpływ na jednostkę niż wychowanie planowe. Takim działaniem będzie na przykład wpływ grupy rówieśniczej na cele i zachowanie jednostki, która decyduje się na zmianę wyglądu (np. tatuaże na ciele), sposobu życia (np. porzucenie szkoły i rozpoczęcie działalności przestępczej) i aspiracji (np. zamiast ukończenia szkoły, chęć zajęcia dominującej pozycji w grupie przestępczej). Owo działanie grupy rówieśniczej przebiegające bez ustalonej strategii, okazało się mieć tak silny wpływ na jednostkę, iż spowodowało całkowite odrzucenie wzorców wpajanych podczas planowych czynności wychowawczych. Prezentowany przeze mnie przykład jest dość szczególnym, opisuje bowiem sytuację w której wzorce wpajane przez wychowanie bezplanowe kolidują z wzorcami wychowania planowego. Często wzorce te są podobne, lub też bardzo niejednoznaczne. Poszukiwanie pracy jest możliwe na http://kadryserwis.pl. Jednostka bowiem w ciągu swego rozwoju jest przedmiotem wielu zróżnicowanych bezplanowych działań wychowawczych. Są one wykonywane przez: rodziców, otoczenie sąsiedzkie, grupy rówieśnicze (jak w powyższym przykładzie), nauczycieli, szkołę (chodzi o wpływy na jednostkę, które nie należą do zaplanowanych wyników działań wychowawczych), instytucje pośredniego wychowania i inne, słowem przez wszystkie ciała mające wpływ na osobowość danego osobnika. Niekiedy różne wpływy wychowania bezplanowego ścierają się ze sobą, „walcząc” o dominację w danej osobowości, często współdziałają w większości z wpływami wychowania planowego. Nie zależnie od tego, jak zauważył Znaniecki, czynności wychowania bezplanowego odgrywają bardzo istotną rolę w procesie wychowania.
 

 
Florian Witold Znaniecki (1882-1958), jeden z najwybitniejszych przedstawicieli socjologii w Polsce jest autorem ”Socjologii wychowania”. Jest to obszerne studium procesów społecznych towarzyszących działalności wychowawczej i ją charakteryzujących.
Pierwszy to „socjologii wychowania” przedstawia szczegółową klasyfikację grup społecznych, wychodząc od ogólnej definicji grupy, poprzez poszczególne ich rodzaje. Następnie Znaniecki analizuje rodzaje relacji wiążących jednostkę ze społeczeństwem. W następnej kolejności następuje koncentracja na środowisku wychowawczym w którym autor uwzględnia i dokładnie opisuje następujące elementy: rodziców, otoczenie sąsiedzkie, grupy rówieśnicze, nauczycieli, szkołę, instytucje pośredniego wychowania. Następnie autor rozwija temat warunków, które muszą być spełnione aby grupa mogła istnieć i trwać. Są to określone obowiązki, http://www.protect.szczecin.pl które powinien wykonywać każdy z członków grupy, pod groźbą wydalenia z grona członków grupy. Są to następujące obowiązki: uczestniczenia w skupieniu społecznym grupy, stosowanie się do wzorów obyczajowych grupy, zabezpieczenie materialnych warunków bytu grupy, przechowywanie kultury duchowej grupy, lojalności względem ustroju społecznego, udziału w dążeniach rozwojowych grupy. Rozważania autora nad zadaniami procesu wychowawczego wieńczą pierwszy tom „Socjologii wychowania”.

----------------------
autor: Mateusz Plata